Po czym chodzisz ?

Po czym chodzisz ?

Posadzki w zakładach przemysłu spożywczego muszą spełniać liczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny. W piekarniach i cukierniach wymagania te wzrastają jeszcze bardziej.

Przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo. Zły stan podłogi w zakładzie
produkcyjnym jest częstą przyczyną wypadków, które choć z pozoru niegroźnie wyglądające, mogą okazać się tragiczne w skutkach. Posadzka spełniająca wymogi przypisów BHP to nie tylko taka, która pozbawiona jest krzywizn lub dziur, ale także m.in. jest antypoślizgowa. Popularne kafelki ceramiczne często nie spełniają tego wymogu. Posadzki muszą być łatwe do czyszczenia oraz dezynfekcji, wykonane z materiałów ieprzepuszczalnych, nie nasiąkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. I chociaż wszystkie te wymagania są spełnione przez najnowszej generacji podłogi z płytek ceramicznych, to jednak coraz więcej właścicieli zakładów piekarsko-cukierniczych decyduje się na podłoża z żywic syntetycznych.
Przed podjęciem decyzji o renowacji lub zmianie podłogi na nową warto
przyjrzeć się możliwościom jakie dają nowoczesne systemy żywiczne,
stworzone między innymi z myślą o wygodnej i bezpiecznej pracy piekarzy,
cukierników i lodziarzy.

Szorstkie, czyli antypoślizgowe

Podstawowym wymogiem, jaki właściciele zakładów piekarsko-cukierniczych stawiają podłodze jest jej antypoślizgowość. W tego typu przedsiębiorstwach, z uwagi na specyficzną produkcję i stosowanie określonych surowców, ryzyko poślizgnięcia się na mokrej od wody, tłustej od oleju lub śliskiej od mąki powierzchni jest bardzo wysokie. Aby je zminimalizować posadzki żywiczne powinny być odpowiednio szorstkie. Ale nie tylko wilgoć i inne substancje zmniejszające tarcie mają wpływ na brak stabilności pracownika i ryzyko przewrócenia się. Także wyłamane krawędzie płytek ceramicznych lub wyrwy w podłodze mogą być przyczyną wypadku. Skuteczna antypoślizgowość posadzki zależy więc z jednej strony od odpowiedniego materiału użytego jako posypka, uziarnienie podłogi, a z drugiej – od odpowiednio wypoziomowanego podłoża pozbawionego nierówności i wyłomów. Z wyborem tego typu posadzki nie powinno być żadnego problemu, gdyż wszyscy producenci posadzek żywicznych mają w swoich ofertach szereg rozwiązań o większym lub mniejszym stopniu antypoślizgowości.

Wolne od bakterii

Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu higieny w zakładzie piekarsko-cukierniczym to priorytet. Pojawiają się coraz nowocześniejsze maszyny czyszczące i coraz skuteczniejsze preparaty do mycia i dezynfekcji. Okazuje się jednak, że utrzymanie czystości może również stać się łatwiejsze poprzez wybór odpowiednich posadzek, do produkcji których wykorzystano nanotechnologię. Antybakteryjne podłoża na bazie żywicy poliuretanowej, o wysokiej odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej pomagają kontrolować rozwój drobnoustrojów pojawiających się na podłodze. Możliwe to jest dzięki zastosowaniu technologii Polygiene wykorzystującej właściwości srebra. Jony tego pierwiastka zawarte w posadzce zapobiegają rozwojowi aż kilkuset bakterii, wirusów, grzybów i glonów. Jony srebra nieustannie migrują na powierzchnię posadzki, gdzie atakują pojawiające się drobnoustroje. Proces ten zachodzi przez cały okres użytkowania posadzki, niezależnie od stopnia jej zużycia. Takie antybakteryjne podłogi pozwalają więc utrzymać optymalnie wysoki poziom higieny pomiędzy kolejnymi czyszczeniami.

Podłoga jak piorunochron

Często podczas tarcia dochodzi do nagromadzenia się ładunków elektrycznych na ubraniu, przesuwanych pojemnikach i wózkach, a nawet w niektórych elementach maszyn. W efekcie może to spowodować wyładowania elektrostatyczne, które z kolei mogą nie tylko zakłócić prace czułych urządzeń elektronicznych, ale nawet je nieodwracalnie uszkodzić oraz spowodować eksplozję gazów lub pyłów nagromadzonych w pomieszczeniu. Takie ryzyko występuje zarówno w pomieszczeniach produkcyjnych, jak i magazynowych. Aby uniknąć niebezpieczeństwa wybuchu oraz uniknięcie wielu awarii, które mogą być spowodowane przez takie niekontrolowane „ładowanie”, producenci systemów podłogowych stworzyli posadzki mające zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych bezpośrednio do instalacji uziemiającej.

Odporne na chemię

Inną istotną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę decydując się na położenie posadzki żywicznej w zakładzie piekarsko-cukierniczym jest odpowiednia odporność podłogi na działanie różnych substancji chemicznych – od olejów począwszy, na kwasach skończywszy. Zwłaszcza te ostatnie, które są składnikiem wielu specjalistycznych środków myjących, mogą być szkodliwe dla niektórych rodzajów podłoża. Dlatego też – jak podkreślają producenci tych systemów podłogowych – przy wyborze odpowiedniej posadzki żywiczne należy zwracać uwagę także na to, co wchodzi w skład chemiczny związków, które mogą mieć kontakt z posadzką oraz na częstotliwość i czas ich działania na podłogę. Istotne jest też to, w jaki sposób i jak często będzie ona czyszczona i odkażana. Zabiegi te są też ściśle związane z jeszcze jedną ważną cechę posadzek przemysłowych, jaką jest odporność termiczna.

Odporne na temperaturę

Solidna podłoga w zakładzie cukierniczym oraz w piekarni powinna wytrzymywać wysoką temperaturę. Wiele posadzek żywicznych odpornych jest na jej działanie pod warunkiem, że nie przekracza ona 60-70ºC. W przypadku mycia gorącą wodą takie posadzki tracą swoje właściwości i miękną. Są jednak także systemy żywiczne wytrzymałe na niskie i wysokie temperatury (nawet w zakresie od -40 do +120ºC) oraz ich gwałtowną zmianę. Warto pamiętać, że wiele zależy jednak od odpowiedniej grubości podłoża – im cieńsze tym odporność na temperaturę mniejsza.

Twarde czy elastyczne?

Posadzki epoksydowe o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej oraz o wysokiej odporności na ścieranie idealnie nadają się do magazynów i pomieszczeń produkcyjnych, które mają już dobrze ustabilizowane podłoża betonowe. Na takich wieloletnich podłogach, na których wystąpiły już łatwe do naprawienia pęknięcia betonów lub można bez trudu położyć nową wylewkę, sztywne posadzki epoksydowe spełniają swoją rolę. Jednak, głównie z powodu wspomnianej sztywności, nie nadają się na nowe podłoża, na których podczas eksploatacji będą dopiero pojawiać się pęknięcia betonów. Każda taka rysa nie tylko od razu zostanie przeniesiona na powierzchnię posadzki, ale spowoduje też jej rozszczelnienie i w efekcie powolne niszczenie.
Elastyczniejsze, a więc bardziej odporne na pęknięcia są posadzki poliuretanowe. Charakteryzują się też wysoką estetyką, co pozwala stosować je zarówno w magazynach i hurtowniach, jak też w i sklepach. Posadzki poliuretanowe są także odporne na ścieranie, chemikalia oraz nie odbarwiają się.
Wszędzie tam, gdzie podłoga codziennie poddawana jest ekstremalnym działaniom czynników zewnętrznych zastosowanie znajdują posadzki kompozytowe. Są one odporne zarówno na duże obciążenia mechaniczne, działanie agresywnych czynników chemicznych, jak również niskie i wysokie temperatury. Posadzki te muszą spełniać wszystkie te warunki jednocześnie. Decydując się na taką podłogę w chłodni trzeba jednak dokładnie upewnić się, czy posadzka jest rzeczywiście odporna na szoki termiczne. Nie wszystkie podłoża kompozytowe wytrzymują bowiem duże i gwałtowne skoki temperatur, do których dochodzi na przykład w pomieszczeniu chłodniczym, gdy „zamrożoną” podłogę trzeba umyć gorącą wodą.

Artykuł z Bake & Sweet, grudzień 2018