Forgot Password

WYDAWCA
BCM Biznes Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
tel. 58 531 27 53

Redakcja

redakcja@bakeandsweet.pl

Reklama

Karolina Falgowska
karolina.falgowska@bakeandsweet.pl
tel. +48 519 516 110

Mariusz Wroński
mariusz.wronski@bakeandsweet.pl
tel. +48 519 516 108

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by
Wydawnictwo BCM Biznes

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz
ma prawo do odmowy ich publikacji bez podania
przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą
wydawcy